2016

BBL- en BOL opleidingen: Wat typeert deze varianten?

Blog

BBL- en BOL opleidingen: de verschillen en overeenkomsten BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg en houdt in dat de student leert door vanaf het begin veel in de praktijk aan de slag te gaan, waardoor de mogelijkheid ontstaat de theoretische ondersteuning van een opleiding direct en met regelmaat in de praktijk te brengen. Vaak betekent dat, dat de student één dag of eventueel twee avonden op de opleiding is en de rest van de week in de praktijk aan de slag gaat.

30 oktober 2016

Het MBO: middelbaar beroepsonderwijs voor wie?

Blog

Het bedrijfsleven zit te springen om goede vaklui. Mensen die goed met de handen én hersenen kunnen werken. Daarom is de MBO-opleiding zo hot. Je kan misschien beter nu naar het MBO gaan dan gaan werken, daar het in vele branches nog steeds niet erg goed gaat. Er zijn veel mensen die zich zorgen maken dat ze hun baan verliezen of niet aan werk kunnen komen. Veel winkels, vooral in de detailhandel, staan nog steeds onder druk.

19 september 2016